Włostowice - maszt telekomunikacyjny w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła?

logo100.png

Towarzystwo Przyjaciół Puław stanowczo protestuje przeciwko budowie masztu telekomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego kościoła pw. św. Józefa we Włostowicach.

Jest to obiekt o dużej wartości historycznej i wraz ze swym otoczeniem winien podlegać szczególnej ochronie. Jego architektura połączona z krajobrazem przyrodniczym i bogata historia parafii jest dla Puław cenną wartością.

Istotne szczególnie jest tu otoczenie kościoła, które stanowi tło i ramy dla tego zabytku, jest jego integralną i utrwaloną częścią. Jakakolwiek większa ingerencja w to otoczenie jest niedopuszczalna, gdyż zeszpeci całość tak cennego dla historii Puław obiektu. Szczególnie, jeśli ingerencja ta ma polegać na wzniesieniu ogromnego i dominującego nad krajobrazem obiektu telekomunikacyjnego.

Władze powiatu wydając decyzję lokalizacyjną zupełnie nie uwzględniły tych czynników, mało tego, nie zasięgnęły opinii zarówno społeczności lokalnej jak i  zajmujących się ochroną zabytków instytucji. W naszej opinii są to działania niedopuszczalne.

Apelujemy o odstąpienie od budowy masztu telekomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego kościoła we Włostowicach i niedopuszczenie do dewastacji tak cennego i wartościowego zabytku naszego pięknego miasta.