"Studia puławskie - tom 11"

b_180_160_16777215_00_images_books_book_studia_t11.jpgStudia puławskie - tom 11
red. Zbigniew Kiełb


Stron: 144
Oprawa: miękka
Cena: 20 zł


Wydawnictwo periodyczne Towarzystwa Przyjaciół Puław, poświęcone zagadnieniom społeczno-historycznym - tom 11 z 2010 r. Tematem przewodnim tomu są istotne dla naszego miasta wydarzenia, które miały miejsce w 2009 r.

W jedenastym tomie Studiów Puławskich prezentujemy artykuły, których zakres chronologiczny zawiera się w latach 1809-2009. Rozpoczynając więc od puławskich wydarzeń z 1809 r. związanych m. in. z otwarciem muzeum Domu Gotyckiego, poznając związki Fryderyka Chopina z rodem ks. Czartoryskich, przenosimy się w czasy nieco nam bliższe związane z powołaniem i funkcjonowaniem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w latach 1919-1948, tragicznym rokiem 1939 przedstawionym na kanwie funkcjonowania 2. Pułku Saperów Kaniowskich przed i w trakcie kampanii wrześniowej.

Zbliżając się do wydarzeń poprzedzających rok 1989, poznawanych za pośrednictwem wspomnień o działalności podziemnej poczty "Solidarność", poznajemy również sylwetkę wyjątkowego człowieka i fotografa Stanisława Papciaka, który utrwalił w obiektywie aparatu nieistniejące dziś Puławy. Kolejne artykuły zawarte w tej publikacji ukazują nam wydarzenia istotne nie tylko dla  historii Towarzystwa Przyjaciół Puław obchodzącego w 2009 r. swoje 50-lecie, które podjęło jakże ważną inicjatywę upamiętnienia wydarzeń 1989 r. Działaniom tym służyło posadzenie "Dębu Wolności".

Zwieńczeniem wydarzeń 2009 r. było otwarcie Muzeum Czartoryskich w Puławach, a więc "powrót Czartoryskich do Puław", któremu poświęcony jest jeden z ostatnich artykułów. Dodatkową pracą, wzbogacającą ten tom i odzwierciedlającą współpracę w popularyzowaniu wiedzy historycznej między Puławami a Nieświeżem jest praca poświęcona walkom politycznym między rodami Radziwiłłów i Czartoryskich.
[Zbigniew Kiełb]

SPIS TREŚCI:

 • Od redakcji
 • Alina Aleksandrowicz: "Uroczystości puławskie roku 1809"
 • Seweryn Adam Kuter: "Czartoryscy. Powrót do Puław" - omówienie wystawy z zaakcentowaniem wątków chopinowskich
 • Irina Tichonko: "Radziwiłłowie i Czartoryscy: wojna ugrupowań magnackich w XVIII wieku"
 • Zbigniew Kiełb: "O historii dawnej kaplicy książąt Czartoryskich i parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny"
 • Zbigniew Kiełb: "Funkcjonowanie i reorganizacja 2. Batalionu Saperów Kaniowskich przed wybuchem II wojny światowej i podczas kampanii wrześniowej 1939 roku"
 • Stanisław Głażewski: "Podziemna Poczta Solidarności"
 • Mariusz Karolak: "Stanisław Papciak - człowiek, który utrwalił Puławy w obiektywie aparatu (wspomnienie)"
 • Maria Müller: "Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Puław"
 • Dorota Święcicka-Odorowska, Waldemar Odorowski: "Czartoryscy. Powrót do Puław"
 • Leszek Gorgol: "Razem sadzimy Dąb Wolności"