Składki członkowskie w 2023 r.

b_180_160_16777215_00_images_icons_zlotowka1.jpg

Przypominamy wszystkim Członkom TPP o konieczności uiszczenia składki za 2023 rok. Wysokość składki wynosi 70 zł dla osób pracujących oraz 30 zł dla pozostałych. Składkę można wpłacić osobiście podczas wizyty w Samotni lub przelewem na rachunek bankowy o numerze 93 1240 2412  1111 0011 0337 7514 (Bank Pekao S.A.).