Pożegnaliśmy ś.p. Alicję Bobrowską

Z żalem pożegnaliśmy zmarłą 26 maja 2023 r. ś.p. Alicję Bobrowską - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Puław w latach 1986-2001.

Alicja Bobrowska była prezesem Towarzystwa w wyjątkowym czasie, współtworzyła w Puławach klimat przemian społeczno-politycznych, jakie zachodziły w tym okresie w kraju. Akceptowała i wspierała działania dużej grupy ludzi zaangażowanych w procesy tych przemian. Była m. in. radną Rady Miasta I kadencji (1990-1994), a także pierwszym prezesem powołanego w grudniu 1990 r. Puławskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Jako prezes TPP poszukiwała nowych metod działania, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności Towarzystwa w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz społeczności Puław.


Pani Alicja była osobą nietuzinkową, niezwykle energiczną i konsekwentną w działaniu. To dzięki tym cechom doprowadziła do przekazania w 1994 r. przez władze miasta Towarzystwu Przyjaciół Puław zrujnowanej willi Samotnia, następnie zajęła się osobiście przeprowadzeniem renowacji budynku, wykorzystując swoje kompetencje i uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych w obiektach zabytkowych. To Ona zdobyła fundusze i materiały budowlane, zatrudniała wykonawców i nadzorowała ich prace przy odbudowie willi (prowadzone według projektu Tadeusza Bobrowskiego). Dbała przy tym również o to, by Samotnia nie przestała być obiektem zabytkowym.

Jej dorobek stanowi w dużej mierze podstawę obecnej pozycji Towarzystwa, za co zawsze pozostaniemy jej wdzięczni.

Zarząd i członkowie TPP